Aleksandr Dubovik

Aleksandr Dubovik

I studied and defended the course of:

IV Europinio lygio Jaunesniojo programuotojo profesinės kvalifikacijos diplomas.

JavaScript programuotojo modulinę profesinio mokymo programą.